מחזור לראש השנה ויום כיפור נוסח סםרד אשכנזי
החפץ נמסר