לחצו להגדלה
סבוני גוף. של מיכל מלאים, השני יש חצי ממנו.
החפץ נמסר