מתלה לשפורפרת, עשוי פלסטיק.
חדש לחלוטין.
כל הקודם לאסוף זוכה, נא לשלוח טלפון להתקשרות.