3 שקיות דוגמיות סימילאק,
שלב 1, בד"ץ ירושלים,
בתוקף, באזור ויזניץ בב"ב.
החפץ נמסר