סופר ישן... תקין... וסופר איכותי.

טיים דבל קסט
סידי