6 ספוגים לאוזניות רגילות
נא לשלוח טלפון להתקשרות, כל הקודם לאסוף זוכה