בסיס עם מזרון למי שרוצה במצב טוב. חייב להאסף ב 22/09