שתיל סוקולנט
ככל שתשקו אותו יגדל ויתעצם עד לפריחה יפה
החפץ נמסר