* רוחב: 1.23מ', אורך: 1.23 מ' ,
שולחן נמוך שאצלנו בין הספה לטלוויזיה