* רוחב 80: , גובה: , 58 עומק:
* קומה: קרקע
* נדרש פירוק?לא