ספרים של מדעי המחשב וכלכלה למסירה:

1. תורת המחירים ב'
2. תורת המחירים ג'
3. העדפה לבחירה חברתית
4. כלכלה בין-דורית
5. מושגי יסוד באקונומטריקה
6. כלכלה מוניטרית בינלאומית
7. תורת המשחקים
8. נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה

9. מבוא לרשתות תקשורת מחשבים

איסוף מחיפה או מאשקלון ב 21-22/06