בצבע ורוד , אופניים לגיל 4. חסר פאדל אוויר בגלגלים
המודעה הוקפאה ע"י המפרסם