מגב חדש!!
ללא סימנים מבקש לתת רק לאנשים שצריכים באמת
המודעה הוקפאה ע"י המפרסם