לחצו להגדלה
למסירה מובייל. תקין והכל עובד.
חסרים בו רק הצעצועים לתלות עליו (אפשר לתלות כל דבר).
החפץ נמסר