למסירה -
בקבוק עם בסיס מחודד.
מתאים לכל מיני רעיונות / יצירות
...
פניות סרק - מיותרות.
..
לתאם ולהגיע בהקדם.