למסירה תרמילים גדולים לחיילים במצב טוב מאד.
החפץ נמסר