צובר נפט 500 ליטר. לקמין נפט או לכל שימוש אחר. לבוא ולקחת.