לחצו להגדלה
מכשיר אינהלציה למערכת הנשימה. תקין ועובד.

נא לשלוח הודעה עם מספר נייד.
נא שלחו כאשר בכוונתכם לבוא.
אין לי אפשרות לשמור, ראשון שבא - מקבל.
המוצר נמצא בראש העין.
החפץ נמסר