70 לישראל. ערך נסים משעל, הוצאת חמד 2018.
הספר חדש לחלוטין.
החפץ נמסר