מיבש גדול של מיטג שזקוק לתיקון
יתכן שטוב לחלפים או השקעה קטנה בתיקונו
תמונה תשלח למעונין
המודעה הוקפאה ע"י המפרסם