ספרי פסיכומוטרי של חברת קידום
יש למחוק את התשובות שנכתבו בעיפרון.
כמו כן ניתן לקבל סטופר של חברת קידום.
החפץ נמסר