אינפמיל 2, 4 קופסאות סגורות.
תוקף- דצמבר 2019
את המוצר ניתן לקחת באזור חיפה/חדרה