שימש אותי כשהייתי צריכה. קצת ישן אבל עוד עושה את העבודה