סנומט נגד יתושים שעובד על חשמל פלוס בקבוקים של החומר
החפץ נמסר