מכונת בכיסה בת כ-8 שנים.
הרבה אופציות.
תקינה פרט לסחיטה אחרונה שמעט מרעישה.
החפץ נמסר