קוצץ בצל ידני ללא דמעות.
הבצל מוכנס למטה והוא סגור.לאחר הסגירה,תוך 4-5 לחיצות ,הבצל נחתך .
החפץ נמסר