לחצו להגדלה
ספרים שחלקם נרטבו בגשם. יותר מעשרה ספרים.
חלק מהספרים נלקחו.
החפץ נמסר