עקרונית אפשר לסדר. לא רכבו עליהם הרבה זמן. צריך לסדר ברקסים ועוד כמה
המודעה הוקפאה ע"י המפרסם