קופסת דגני טריקס החדשים.
נפתח והילדים לא אוהבים.
תוקף 04/2019