כמה מטרים אחדים של רעפים בנוסף יש גם מוטות לפרגולה
ופרפקס גלי וקרשים למי שצריך