לחצו להגדלה
כורסה נוחה וגדולה. מוסרים בגלל העדר מקום
החפץ נמסר