קיבלתי אותו ממשהו אך לא השתמשתי בו, נראה במצב סביר
החפץ נמסר