לחצו להגדלה
תמונה לקישוט סוכה ושמחת בחגך.
החפץ נמסר