למסירה טלויזיה "TOSHIBA 21
CRT
מסך שחור שטוח באיכות LCD
סטריאו AV
מעולה !
החפץ נמסר