לחצו להגדלה
כנראה נכנסה חתיכה של פלסטיק . לעיתים עובד לעיתים לא. נפלא למי שיכול לסדר.
החפץ נמסר