בייביסנס, אמור להיות שמיש, לא היה בשימוש זמן רב
החפץ נמסר