כל מיני כלי מטבח( כשרים). מחבת, סיר, תרווד, כלי אחסון ועוד.
החפץ נמסר