לחצו להגדלה
עדיין עם הטיקט. עמד במחסן שנה. קצת התקמטה.
החפץ נמסר