מסגרת תמונה דיגיטאלית. חדשה לגמרי . לא הייתה בשימוש.
החפץ נמסר