לחצו להגדלה
רמקול בודד (מתוך 2 במקור) שעקב נפילה השקע USB שלו נדחף פנימה כך שלא ניתן להתחבר אליו (זה מה שנראה לעין, לא ידוע אם יש תקלה נוספת אך עד אז עבד). נא לסמס בלבד. ימסר לראשון שיגיע ולא לראשון שקובע
החפץ נמסר