לחצו להגדלה
חדשה רק צריך לבנות בסיס קרשים ראש ומרגלות צבע לבן נמסרת ללא מזרון . יש מזרון מספוג אפשר לקחתו אך הוא אינו מזרן איכותי. עד ראש השנה לפני החג תועבר לפח
החפץ נמסר