התנהגות צרכנים: החלטות קנייה I - האוניברסיטה הפתוחה
החפץ נמסר