לחצו להגדלה
נא לא לשלוח הודעה באתר. פשוט לבואה לקחת. לשלוח הודעה בטל כמה דק לפני להגיע לבדוק שאקטואלי
החפץ נמסר