למסירה חבילת חיתולים למסירה.
החבילה פתוחה הוצאנו בערך 5 חיתולים ועברנו למידה אחרת...
גודל : 5
החפץ נמסר