לחצו להגדלה
למסירה - ב ה ק ד ם לפני שיפונו לרחוב
:
שני מזרנים (ספוג) של מיטת חבר (מיטה מעל למיטה) + בסיס המיטה.
היו בשימוש - תקינים
מידות:
מזרן א) - 1.90 מ' * 89 ס"מ * 14 ס"מ
מזרן ב) - 1.90 מ' * 79 ס"מ * 7 ס"מ
המשטח עץ מלא - 1.90 מ' * 90 ס"מ * 4 ס"מ .
.......
מי שדרושים לו הנ"ל מתבקש להגיע ב-ה-ק-ד-ם לפני שיפונו לרחוב.
....
ההובלה ע"י המעוניין במזרנים ובבסיס המיטה.
החפץ נמסר