משומשים במצב טוב-סדינים, צפיות וציפיות, מגבות וצלחות.
החפץ נמסר