לחצו להגדלה
שני זוגות משקפי VR. חדשים באריזה המקורית. האחד מהם הופץ ע"י עיתון הארץ למינוייו.
החפץ נמסר