2 מיטות, אחת נפתחת למיטה נוספת כולל המזרונים ,המיטות במצב טוב ימסרו ברצון ובאהבה ,רק לבוא ולקחת.
החפץ נמסר