לחצו להגדלה
לא שומרת- ימסר לראשון שיגיע.
החפץ נמסר