למסירה ספסלים מבית כנסת יש כ...80 מושבים
יש ספסלים של 4 מושבים ויש של 3 מושבים
ללא ריפוד במצב טוב.
החפץ נמסר